Jak nainstalovat mechaniku (IDE) (Archiv)

   !! článek archivu 03/09. Může být omezena vypovídající hodnota !! Instalace mechanik CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, DVD-RW (Obecně a pro naprosté laiky)....

 

   Výměna mechaniky za novou stejné kategorie (kategorií se rozumí CD-ROM za CD-ROM, DVD-ROM za DVD-ROM...)


    Takováto výměna je to nejjednoduší co vás může potkat. Předpokládejme tedy,že měníte například starou DVD mechaniku za novou. Tak tedy jako první vypněte PC ze zdroje (zásuvky), a sejměte kryt skříně. Nyní odpojte od vadné mechaniky všechny kabely to jest kabel od zdroje (tzv. napájecí molex) , datový kabel (IDE) kabel a zvukový kabel (je-li připojen - bývá u starších PC). (pro co největší zjednodušení můžete kabely odpojit pouze z mechaniky, nikoliv ze základní desky). Nyní můžete mechaniku odšroubovat, a vyjmout jí ze skříně. Na její místo vložte novou, a zašroubujte. Poté zapojte všechny kabely tak jak byly zapojené na mechanice staré. Toto je vše co musíte udělat. Nyní už spusťte PC, a systém vaši vyměněnou mechaniku automaticky nalezne. Pouze si dejte pozor na jumper a jeho nastavení. Pokud je vaše mechanika zapojená v horní poloze IDE kabelu tedy zapojená jako MASTER dbejte na to, aby byl jumper nastaven také na MASTER. Pokud jako SLAVE, tak ať je jumper nastaven na SLAVE, viz. níže v části - Základní popis zadního panelu mechaniky a jeho pochopení.

 

 

   Přidání mechaniky


    Přidání mechaniky je o malinko složitější než její výměna. Je to dáno tím, že nemáte vzor a tak musíte zapojovat řekněme "z hlavy". Nejprve si povíme jak přidat mechaniku například DVD-Rom a CD-Rom.


    Přidání mechaniky DVD a CD je jednoduché, a není na tom moc co zkazit. Pokud nemáte v PC vypalovací mechaniku, připojte vaší mechaniku na jakoukoliv volnou pozici IDE kabelu. Dávejte přednost horní pozici (Master), ale je to v podstatě jedno. Pokud přidáváte vypalovací mechaniku, připojte mechaniku opět na jakoukoliv volnou pozici, ale počítejte s tím, že pro co nejvyšší rychlost vypalování je lepší mít vypalovací mechaniku zapojenou na horní pozici IDE kabelu, tedy jako Master. Nyní už jen zapojte všechnu potřebnou kabeláž, a je hotovo. Budete-li přidávat vypalovací mechaniku (DVD-RW, CD-RW), dbejte na to, aby tato byla nastavena jako "Master" pro co nejvyšší rychlost. PC mechaniky detekuje automaticky po zapnutí a také je automaticky zavede do systému.

   Obecně platí u zapojování ATAPI (IDE) mechanik toto: Máte-li pouze jednu (jedno jakého typu) je technicky správnější zapojovat ji vždy jako Master mechaniku na horní pozici datového kabelu (také mechaniku najumoperovat jako master nebo případně Cable select). Máte-li k zapojení na jeden kabel 2 mechaniky, obecně je lepší cpát do pozice Master tu, která bude potencionálně vyžadovat větší objem datového přenosu, tedy například Master DVD-Rom a jako slave CD-Rom, případně vypalovací mecahniky upřednostňovat před pouze "čtecími" mechanikami (+ samozřejmě správně mechaniky najumperovat, v tomto případě už by špatné najumperování mohlo způsobit i to, že PC mechaniku nebude detekovat). Samozřejmností je v případě, že používáte IDE pevný disk, aby byl na pozici Master on.

 

   Základní popis zadního panelu mechaniky a jeho pochopení, Jumpery, zapojení mechanik, Master, Slave.

   Pro tohoto článku to co nejvíce zjednodušim, a tak popíšu pouze to, co je nezbytně nutné. Také si zde popíšeme funkci jumperů na ATAPI (IDE) mechanikách. Jumpery jsou nejčastější příčinou chyb při výměnách a instalacích mechanik, uživatelé si jich obvykle ani nevšimnou ;) Špatně nastavený jumper může může způsobit více věcí, toto záleží na "inteligenci" operačního systému a základní desce, avšak může se stát, že špatné jumperování způsobí, že PC mechaniku vůbec nedetekuje, případně nebude PC detekovat celou IDE větev, nebo by teoreticky i mohl zpomalit datový přenos mezi mechanikou a PC. Nic horšího asi nehrozí.


    Takže mechaniky a vlastně i pevné disky můžeme mít zapojené dvěma způsoby:

 • Jako Master (Horní pozice IDE kabelu)
 • Jako Slave (Prostřední pozice IDE kabelu)

   A dále jako (základní desky před nástupem SATA konektorů měli 2 IDE výstupy - jeden značený jako Primary a druhý jako Secondary, takto označené jsou přímo na desce (je to u nich napsáno) případně to lze dohledat v manuálu k desce):

 • Primary master (Horní pozice primárního IDE kabelu. Zde by měl být vždy zapojen HDD pokud vlastníte IDE HDD)
 • Primary slave (Prostřední pozice primárního IDE kabelu)
 • Secondary master (Horní pozice sekundárního IDE kabelu)
 • Secondary slave (Prostřední pozice sekundárního IDE kabelu)


    Na horní pozici, tedy jako Master, bychom měli mít zapojenou vypalovací mechaniku - to proto že data jdou nejprve do mechaniky zapojené jako Master, a tím se urychlí vypalování. Pokud vypalovací mechaniku nemáte, tak je v podstatě jedno jakou mechaniku zapojíte na Master, osobně bych zapoji DVD-ROM.

   Pro zajímavost uvedu obecně správné zapojení, v případě 4 ATAPI zařízení v PC.

 • Primary Master - HDD
 • Primary Slave - DVD-ROM
 • Secondary Master - CD-RW
 • Secondary Slave - CD-ROM

 

   Zadní panel ATAPI (IDE) mechaniky

   ATAPI (IDE) back panel

   Takto, nebo velice podobně vypadá každý zadní panel IDE mechaniky. Mohou tam být další výstupy, ale nám stačí tyto základní. Ostatní obvykle nejsou potřeba.

   Zleva:

 • DA nebo také Digital Audio. Výstup se dvěma piny do kterého se zapojuje kabel digitálního zvuku.
 • AA nebo také Analog audio. Výstup se čtyřmi piny do kterého se zapojuje kabel analogového zvuku.
 • CS, SL, MA nebo také Cable select, Slave, Master. 3x2 piny které se spujují jumperem kolmo na mechaniku (vždy dva pod sebou, ne vedle sebe!) Pokud máte mechaniku zapojenou jako Master (horní pozice IDE kabelu), spojte jumperem piny označené MA, nebo Master. Pokud ji máte zapojenou jako Slave (prostřední pozice IDE kabelu), spojte jumperem piny označené jako SL, nebo Slave. A pokud nevíte, nebo si nejste jistí, spojte piny označené jako CS, nebo Cable Select a nemusíte se už o nic starat.
 • Host Interface nebo také HI, IDE atp.... Výstup se 39 piny do kterého se zapojuje datový (ATAPI) IDE kabel. Zde dbejte na to, aby byl červeně nebo jinak odlišený okrajový drátek vždy zapojen vpravo!
 • Power. - napájecí kabel tzv "MOLEX" (+5V vlevo (červený))

   (Vstupy do jednotlivých výstupů jsou snad u všech komponent PC provedeny tak, aby se nedaly zapojit chybně, vše do sebe přesně zapadá, a nedá se dát opačně atp. )

 

   Vysvětlení základních pojmů:

 • Pin - takto se označuje tenký drátek čtvercového průřezu.
 • Jumper - titěrný plastový obdélníček s vodivým vnitřkem, kterým se spujují piny. U mechaniky se sním spojují piny CS, SL, nebo MA. Vždy by měl být v příslušné oblasti mechaniky vložen, pokud ne, dá se koupit. Jumpery můžete vdidět i na základních deskách, a dalších komponentech.
 • Jak se pozná primární a sekundární IDE kabel? Výstupy pro IDE kabel jsou na základní desce označeny jako IDE 1 a IDE 2 přičemž IDE 1 je primární a IDE 2 je sekundární. Případně je u nich přímo napsáno "Primary, Secondary."
    Podporuji:                                                                                                               A tesim se:
    BOINC   Happy Eund (zeleny sport)   EU Fuck You
Copyright ©2008-2017 i-skladka.cz All Rights Reserved. Contact: i-skladka@tiscali.cz. Basic template by RocketTheme
i-skladka run an open source CMS system Joomla! | | Compatible with:
FirefoxIE 11SafariOperaGoogle Chrome