Malá úvaha nad náboženstvím aneb, proč je stále trpěno největší zlo v dějinách rasy (Archiv)

naboz   !! článek archivu 08/13. Může být omezena vypovídající hodnota !! Ne, netřeba se obávat, nebudu zde odsuzovat Islám, jak je to dnes často na pořadu dne. Moje malé zamyšlení se týká náboženství obecně - jeho podstaty. Musím se ale přiznat, že jsem zapřísáhlý ateista (i když je to možná trochu oxymóron) tedy můžete odhadnout, v jakém duchu bude text postaven. Malé zamyšlení nad smyslem a nesmyslem víry, sdružování se v institucích víry a obecné podpory víry.

 

   Ne, netřeba se obávat, nebudu zde odsuzovat Islám, jak je to dnes často na pořadu dne. Moje malé zamyšlení se týká náboženství obecně - jeho podstaty. Musím se ale přiznat, že jsem zapřísáhlý ateista (i když je to možná trochu oxymóron) tedy můžete odhadnout, v jakém duchu bude text postaven. Nicméně ateista nikoliv proto, že by si na mě bůh snad nenašel chvilku a já se mu tak pokoušel mstít, ale proto, že i žirafa s polovinou mozku která, pokud by věnovala jen malou chvilku rozboru náboženství a jeho podstatě, dojde nevyhnutelně ke stejnému názoru... názoru který popisuji  v tomto textu.

 

   Začneme hned na úvod trochou rouháním...

   Je to totiž tak. Už samotné základy, na nichž náboženství stojí, jsou chybné. Víra vzývačů v bytost která stvořila faunu, floru a světlo a planetu a snad i prostor jakože vesmír, odporuje základní logice na které je náboženství postaveno. Nesmysl je to proto, že tato, jak ji oni sami nazývají, nejvyšší bytost, bůh, je tedy prý ten, který vše stvořil (takřka pouze vlastní myšlenkou) z nějakého důvodu (je zajímavé, že jim ho bůh ještě nesdělil, pokud to tedy není ono obligátní milujte se a množte se). Ale kdo tedy potom stvořil jeho? Ano, nesčetněkrát položená otázka, nepodceňujme ji. Na tuto základní otázku vám dnes s trochou štěstí a v návaznosti na to, jaké náboženské národnosti bude vzývač jehož se zrovna budete tázat, žádný z nich  neodpoví. Naopak s trochou méně štěstí vám uřízne hlavu, či vás obdaruje obdobným přátelským gestem. Vše samozřejmě za vytrvalého ospravedlňujícího výskání o tom jak je bůh velký. To se děje dnes. V dřívějších dobách to bylo ještě trochu horší. Nezáleželo na tom koho se ptáte, smrt za takovou hanebnou otázku byla téměř vždy jistá.


   Ona totiž představa že nad milovaným bohem vzývače by snad ještě mohl být nějaký jiný mocnější "vícbůh" který toho jejich, nyní vlastně už "míňboha", teprve stvořil, se jim příliš nehodí. A představa, že ten jejich bůh vznikal před několika miliardami let někde ve špinavý zátoce, podobně jako bakterie na planetě, to už se jim vůbec nehodí (a i tak, u podstatné části vzývačské komunity čítající odhadem 99,99997% by tento fakt jejich imbecilní mozečky nedokázaly přijmout). Budou tedy dál vzývat bludy o jedinečnosti jejich daného boha aniž by si položili jakoukoliv otázku, na dané téma. Náboženství se tak stalo jejich životem. Bůh je pro ně modlou a hlupáci se rádi modlí. Náboženství je vírou, a hlupáci rádi věří. Náboženství obsahuje primitivní kodex, který dokáže dát smysl životu kdejakého imbecila na planetě a ten v něm ve své hlouposti nalezne veškeré odpovědi na které čekal. Musím uznat, že velmi chytří byli ti mamlasové, jež náboženství šířili a geniální ti, jež jej stvořili. Poučka KISS platila i tehdy a jak fungovala a dodnes funguje.

nab1s

   Samozřejmě možnost, že lidstvo bylo na planetě vysazeno, či nějakým způsobem zapodporováno jinými bytostmi, popřípadě bytostí asi není úplně k zahození. Konec konců jsou indicie které tento potenciální scénář celkem velmi podporují, naopak indicie podporující vznik existence všeho díky rozmaru "boha", tak jak jej šíří náboženství, absolutně neexistují. Ale tyto eventuální jiné bytosti toho s bohem v tom smyslu, ve kterém jej náboženství chápou, rozhodně nemají příliš společného, že. Vlastně, v té definici ve které náboženství chápou boha, bychom mohli zhlédnout událost velkého třesku. Potom by bůh byl velký třesk. Ježíš by pak mohl být nějaký pozdější malý třesk. Ne sranda. Pravdou je že samotná existence události velký třesk je dle mého názoru pochybná a i pokud by tak skutečně měl vzniknout náš časoprostor, je velký třesk z této filozofické božské otázky kterou zde řešíme, bezvýznamný a to z podobných důvodů jako domnělá existence boha - z čeho vznikl velký třesk / kdo stvořil boha.

nab7

   Navíc, půjdeme-li v tom co známe zpět v čase, ve snaze nalézt nějaký počátek, je pravděpodobné, že po cestě potkáme více tzv. bohů. Bohové tvořili bohy aniž by si to stvoření bohové nutně museli uvědomovat. Nakonec ale stejně dojdeme ke konečné fázy - tedy když toho stvořil ten, ten stvořil toho a tamten zas tamtoho, kdo stvořil prvního... ? Máme na to dle našich znalostí 13,7mld let od teoretického vzniku našeho prostoru jak jej známe. Totiž ten první je první proto, že je první. Netřeba v tom hledat cokoliv skrytého. Nikdo jej nestvořil, nevysadil, neupravil. On vznikl. Ano, nejspíše kapka vody na kameni, pár správnejch látek, vhodné okolní prostředí a voala, první bakterie... další postup ovlivňují už pouze souhra statisticky možných událostí a jednoduchá otázka potřebného času. No a jistě, plán božství může sahat až za náš prostor velký 13,7mld světelného roku, a tedy ten první zde mohl být klidně vysazen jinou mocnější bytostí která je/byla starší než náš prostor, nebo si k nám pouze odskočila trochu oživit místní poměry z dimenze či prostoru které jsou za hranicí toho našeho.  Zde se ale kolo opět opakuje... kdo stvořil jeho a kdo tamtoho který stvořil jeho....  Obávám se, že nakonec dospějeme do stavu, ve kterém přijde otázka vzniku základnějších elemntů než je něco živého. Nicméně i tato diskuze, z pohledu našich znalostí na téma vejce nebo slepice, by byla mnohem relevantnější (a to i přesto že obsáhnutí správného výsledku takové úvahy není lidský intelekt schopný z důvodu nedostatku informací a znalostí) než se zabývat těma kravinama v něž věří ti takzvaní věřící po celém světě. Oni věří v něco, co na zákaladě faktů rozcupuje předškolní dítě. Dodnes mi nikdo nevysvětlil proč tohle musím podoporovat?!

 

   Co je na tom nejsmutnější... 

   I přes veškerá fakta o nesmyslnosti náboženství a imbecilitě věřících, jsou náboženství stále podporována a dotována. Navíc nutno podotknout že se nejedná o zrovna bezvýznamné sumy a bohužel jejich podpora nekončí "pouze" v oblasti prostředků - ti imbecilové mají v mnoha státech tolik prostoru až to není hezké a v některých státech, ČR nevyjímaje, si dokonce zakládají politické strany a hnutí.  Smysl mi uniká. Pominu-li extrémy ve kterých pokud nevěříš chcípneš a kde jediná věc kterou má člověk možnost naučit se, je fanaticky milovat svého vysněného/vnuceného boha a jakákoliv odchylka je rovna eliminaci ve jménu boží lásky, zde tedy lze dotování náboženství ve strachu o vlastní život celkem chápat viz. křesťanství po drtivou většinu let jeho existence, zamyslím se nad Českou republikou. Co jí dotace a podpora náboženství přináší.

nab6

   Něco málo náboženských vzývačů podporují třeba bezdomovce nebo se nějakým prospěšným způsobem angažují v pomoci druhým a takové ty věci v tomto smyslu, tedy skutečně vykonávají nějakou protihodnotu, ale co ten zbytek. Co se tak asi děje s prostředky jež získávají z veřejných zdrojů a s prostředky jež získají darem, či vynucením od svých oveček. Jakápak je protihodnota? Správně, žádná. Kde vůbec ti fanatici získali právo aby je dotoval každý člověk v republice? Ale co právo. Právo je relativní pojem jehož existence dnes pomalu zaniká. Spíše čím si to zasloužili?

   Náboženství totiž není jako silnice, nebo dejme tomu zdravotnictví. Myslím, že jen stěží a celkem výjimečně narazíte na člověka, který by nenáviděl stát za to, že ho nutí investovat do komunikací, přestože on sám nevlastní auto, nebo že musí podílem hradit zdravotní péči ostatních i přesto, že on sám nemocnici navštívil možná při porodu a před doktory utíká. Zde je totiž význam jasný a za poskytnuté prostředky je stejně jasná, nebo by měla být stejně jasná, protihodnota. Jakou protihodnotu však společnosti nabízí náboženství a jeho dotování? Proč jsou lidé, státy, vlády tak ubozí, že stále tolerují existenci toho největšího zla, hnusu a zrůdnosti, se kterou se lidská rasa ve své historii setkala a ještě jej vesele dotují. A vlády s tím nic nedělají, naopak tomu ještě přispívají viz. náš banánistán Českej, který velmi ochotně (na základě tučných úplatků a případně dlouhodobějších vlastních zájmů) těmto vrahům, dementům, úchylům, zlodějům a lhářům jen tak z rozmaru nasype 130mld. korun (a nezapomínejme na to, kolik miliard do nich každoročně sypal od roku 1989). Jen tak z nějakého rozmaru. Jistě, církve a uplacení politici sice budou tvrdit, že se pouze vrací to co jim stát dříve zabavil... ah, stát jim něco zabavil? Ale že vše co se jim dnes tzv. vrací oni sami nakradli a přitom se neostýchali vraždit a zabíjet... o tom už se nezmiňují. Nehledě na to, že pozemky a také ty jejich duchovní feťácký doupata v podobě kostelů a chrámů stát udržoval, přičemž oni sami, dnes už bez takových možností okrádat ostatní, přiznali že chudinkové nemají na opravy dostatek prostředků... Vždyť si mohou říci svému bohovi ať jim něco nasype přeci, takhle to funguje ne? I když je pravděpodobnější že se rozbrečej před prahem vlády, nebo EU a vyškemraj nějaký dotace na údržbu těch feťáckejch odpornejch doupat čímž mě opět okradou!!

 

   Trocha historie náboženství aneb co dělalo od svého vzniku

   Koncepce náboženství, jak již bylo řečeno výše, je od začátku prostá. Základem je ovládnout co možná největší počet lidí, tyto lidi dále využívat ve vlastní prospěch, přivlastňovat si jejich zdroje a v neposlední řadě s jimi samotnými získat silou či žvatláním další vzývače. Je to tedy charakterem takové typické letadlo. Uvedeno do praxe to znamená, že je vydán jakýsi kodex pravidel a kdo se nepodvolí nastaveným pravidlům bude eliminován. Dále, protože nepřítelem náboženství číslo 1 je vzdělání a inteligence, jsou tyto atributy potlačovány, zakázány a tvrdě trestány. V souvislosti s dalšími, době poplatnými vlastnostmi náboženství, celkem učebnicový příklad ovládání mas. Z moderních dějin podobným způsobem a na stejných principech pracoval asi nejznáměji Hitler a Stalin, navíc vzhledem ke tvorbě tzv. kultu osobnosti, není analogie náboženství s nacistickým a stalinistickým režimem vůbec nepříhodná.

  nab3

   Vzhledem k těmto faktum a vzhledem k tomu, že ochrana náboženského řádu pracovala přinejmenším efektivně, je až s podivem, že se nezanedbatelná část lidstva dokázala postupem času vymanit z "boží lásky" a začala přemýšlet. Trvalo to stovky let, krůčky byly malé, obětí muselo být nepočítaně, nakonec ale rozum alespoň někde zvítězil. To nás dovedlo tam kde nyní jsme. Rozum zachránil miliardy a exponenciálně zvýšil životní a technologickou úroveň. A nyní si položme jednoduchou otázku. Kde bychom dnes byli nebýt vlivu náboženství na civilizaci? Žádný stát nemá paragraf na to co náboženství způsobilo. Neexistuje, snad mimo totálního vyhlazení, nic horšího, než to co lidské rase provedlo náboženství. Tisíce let vlivu a stovky let doby temna která absolutně zastavila jakýkoliv pokrok. Je to jednoduché, nebýt náboženství, dnes bychom létali ke hvězdám a dost možná bychom si hráli někde na vzdálené planetě na bohy místního obyvatelstva.

 

   Co by dělalo dnes pokud by mohlo

   Ano, co by se stalo pokud by církve, respektive náboženství, dnes získali neomezenou moc. Ta otázka! Nejspíše největším problémem, alespoň zprvu, by pro ně bylo celkem velké zastoupení vzdělaných lidí, a také inteligentních lidí ve společnosti. Jako první věc by tedy byla snaha o snížení počtu této skupiny k nule. Vymyslela by se tedy nějaká báchorka o božím vnuknutí, na jehož základě by tito nepohodlní a zásadně nebezpeční lidé byli eliminováni. Církve by zlikvidovali vzdělávací systém - zůstal by pouze ekvivalent prvního stupně dnešních základních škol, kde by se hlavní činností výuky stal dril božích písemností a hlavní činností škol vymývání mozků a tvorba nových vzývačů bez pochybností. Průmysl, věda a sofistikovaná výroba by byla zrušena a jako důvod bude hlásání, že jsou to ďáblovi nástroje které dělají z lidí otroky pekel a sobecké zlouny. Je velmi pravděpodobné, že by bylo zrušeno veškeré mimo přírodní zdravotnictví pod záminkou, že jen a pouze bůh má právo rozhodovat o tom kdo bude žít a kdo ne... pokud by jej nezlikvidovali ihned, kdy by se tak stalo, by byla pouze otázka času. Doprava bude omezena na nutné minimum, protože volný pohyb náboženství škodí. Budoucí, vlastně i minulé, přírodní katastrofy budou označeny za boží hněv seslaný za předchozí generace rouhačů... no nastaly by celkem veselé časy, nová doba temna jakožto období, ve kterém se náboženství nejlépe daří a to se vším co k této době patří.

nab5

   Vzývači jednotlivých náboženství by začali být verbováni do božích armád a posílány do svatých válek za účelem eliminace druhého největšího nebezpečí náboženství - tedy jiného náboženství. Ještě před tím by jim byl ve jménu boha odňat majetek a nastolena povinnost nevolnické práce, přičemž výsledek vykonané práce by samozřejmě byl zabaven ve prospěch boha. Ti, jež by odmítali vykonat nařízení budou obviněni z rouhačství a ve jménu boha exemplárně zabiti. Masa ovcí by se později snadno ovládala strachem, nadějí a v největší míře díky její nevzdělanosti. Stačila by jedna až dvě generace v závislosti na úspěšnosti předchozích represí.

 

   Co dělá, když může

   Co náboženství vyvádějí dnes, v míře ve které mohou, lze jen těžko hájit a to se bavíme pouze o stavu, kde náboženství nemá neomezenou moc! Vidíme to, slyšíme to, čteme to. Mírumilovnost a láskyplnost v jejich podání nám představují každý den. Čím více mají vzývačtí fanatici ve státě prostoru, tím více lásky a míru šíří do svého okolí. Vzpomeňme na blízkovýchodní války ve jménu Alláha. Na řezání hlav ve jménu Alláha. Na brutální popravy a vraždy, včetně například popravy 9letý holky ve školním autobuse za to že se chtěla učit, a ano opět ve jménu Alláha - boha. Na brutální bolestivé popravy za špatný pohled, nezakrytou část vlasů a miliardy dalších příkladů. Záminka pro smrt ve jménu Alláha je od čehokoliv přes "špatnou" barvu oblečení až po nevzdání modlitby Alláhovi. Důležité je tu však to řečené cokoliv. Nejzajímavější na Alláhovských válkách je ovšem to, že když ti negramotní ubožáci nedokážou efektivně útočit na jiná náboženství, válčí proti sobě navzájem a obě dvě strany bojují ve jménu Alláha, za Alláha a úspěch oslavují obligátním proslovem Allah akbar, konec konců stejně jako neúspěch. Je to zajímavá logika : ) odpovídající celkově intelektu veškerých náboženských vzývačů.

nab2s

   Nicméně nezapomínejme ani na naše, Evropou milované křesťanské náboženství. Katolíci si přeci svoji vražednou mánii odbyli před několika staletími, a dnes se projevují pouze jako láskyplní zachránci všeho dobrého na planetě. Co na tom že nechávají chcípnout bez výjimky i 10letá znásilněná děcka u kterých je vyšetřením zjištěna 90% pravděpodobnost smrti, nebo fatálního poškození při porodu. Nebo třeba tohle... znáte tu pohádku jak jsou si před bohem všichni rovni..? Co na to ty holky který v, prý civilizovaných a vyspělých státech, třeba Irsku a Polsku nemají právo rozhodovat sami o sobě ani sami za sebe? To se ten jejich bůh asi posral a ty jeho vzývači si snad vysrali mozek z hlavy, jen to ještě na ty fanatiky nestačilo spadnout. Těch příkladů budou ve 21 století stále miliardy ale státy a vlády se chovají, jako by se nic nedělo.  Kam až šahá moc těch fanatickejch pošahanců? Jsme na tom v tý naší republice, ve srovnání se světem, vlastně ještě dobře, když tu ti zloději a vrazi škodí v podstatě "jen" ekonomicky, alespoň v to doufám.

nab10s

   Mimochodem, že ten jejich bůh dost často přestřelí a pošahanci to musejí maskovat, se ukazuje ve stále více případech pedofilních teplejch ouchylů který vyplouvají na povrch. Jistě, je jasné, že každá firma se snaží tutlat věci, které by ji mohli poškodit  v očích ostatních, ale nelze popřít že v týhletý vzývačský fabrice se srocuje snad 90% pedofilů, teploušů, úchyláků, sadistů a další špíny světa, což je statisticky... mno asi je tam něco láká.... Ale tak víte jak, zrovna tohle je mi celkem ukradený. Když si totiž přiteplený pedoušove budou oprcávat malý božský dětičky, hrajou si na svym písečku a OK. Stejně by z toho malýho fanatika nic pro společnost prospěšnýho nevyrostlo, takže nás to trápit vlastně ani nemusí.

 

   Na závěr snad jen...

   Nakonec si teď možná říkáte, že všechny tyto informace jsou v podstatě veřejně známé, že celý text je pouze opakováním toho, co už každý ví a je tedy zcela zbytečný. Nikoliv. Právě toto je celá otázka. Jak je možné, že i přesto, že jsou všechny tyto informace v povědomí takřka každého jedince a jsou veřejně známé, zůstává náboženství tolerováno, podporováno, ochraňováno a doslova hýčkáno. Jak je to možné?

 

nab9


   Možná si říkáte, že stará náboženství už nejsou taková, že se už vyvinula a i kdyby se dostali k plné moci, nic z toho co se dělo by se nemohlo opakovat... Jasně to vychází z jejich dnešního chování, jasně to vychází z jejich filozofie, jasně to vychází z jejich základů. Vše by se vrátilo, rychle a tvrdě. Jinak mimochodem právě ta stará, veselá, vyspělá náboženství jsou aktuálně na planetě tím největším zlem, když už nic jiného není veřejně vidět tak Islámská svatá válka proti všem je ten nejjasnější důkaz.

nab4

   A možná si říkáte, každý si zaslouží druhou šanci... ok. Je to asi jako když na Vás někdo míří z metru pistolí, selže mu náboj takže mu dáme druhou šanci, třeba si ten výstřel rozmyslí.. jj

    Podporuji:                                                                                                               A tesim se:
    BOINC   Happy Eund (zeleny sport)   EU Fuck You
Copyright ©2008-2017 i-skladka.cz All Rights Reserved. Contact: i-skladka@tiscali.cz. Basic template by RocketTheme
i-skladka run an open source CMS system Joomla! | | Compatible with:
FirefoxIE 11SafariOperaGoogle Chrome